O FESTIVALU

KOMA je první festival svého druhu, který přibližuje současnou komiksovou tvorbu
brněnskému publiku. Komiksové iniciativy KOMIXXX – galerie Šaufenstr – časopis Aargh! se spojily za účelem představení komiksu a současného umění jako vzájemně provázaných světů. Elementy v podobě výstav, živého malování, výtvarných instalací, symposií, filmových projekcí, workshopů, komiksového trhu, koncertů, divadel
či storytellingu vtahují diváky do jednotlivých událostí, které utvářejí KOMU jako živoucí organismus.

KOMIXXX

Výtvarný projekt, který již pátým rokem formou mezinárodních konfrontačních výstav propojuje současné umělce, širokou veřejnost a komiksovou tvorbu.
Díla vznikají přímo na atypických místech, v brownfieldech, společenských a veřejných prostorách v ČR, Maďarsku, Slovensku a Polsku. Za dobu existence projektu Komixxx jsme vytvořili platformu čítající přes stovku výtvarných umělců, lektorů, hudebníků i komiksových nadšenců.

www.komixxx.cz

GALERIE ŠAUFENSTR

Jediná česká komiksová galerie ve veřejném prostoru. Jako neziskové uskupení komiksových nadšenců již přes tři roky představuje kolemjdoucím na ulici současný (nejen český) komiks.
Galerie Šaufenstr byla založena v roce 2012 v nevyužívané výloze ve Vídni, kde byly uváděny příběhy řady českých autorů v německém překladu. Téhož roku byly započaty reciproční výstavy současného rakouského komiksu ve výloze prodejny časopisů v Brně. A galerie Šaufenstr v Brně zůstala a dnes sesoustředí na aktuální tvorbu nejen etablovaných tvůrců, ale dává prostor i autorům neznámým.

www.saufenstr.cz

ČASOPIS AAGRH!

Komiksová revue AARGH! vznikla v roce 2000 a stala se první domácí platformou pro mladou generaci tvůrců. Během několika let se proměnila z útlého černobílého sešitu v barevnou publikaci o 132 stranách a značně rozšířila svůj záběr – stále nabízí prostor začínajícím autorům, kromě nich ale publikuje i ty zavedené (včetně Káji Saudka, Renáty Fučíkové, Lucie Lomové nebo Pavla Čecha) a tiskne rovněž kvalitní zahraniční práce. V rozsáhlé publicistické části přináší rozhovory s výraznými tvůrci, texty o historii českého komiksu i příspěvky představující aktuální dění na scénách v evropských zemích.

www.analphabetbooks.com